Kastamonu Üniversitesi Azdavay Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Savaş CANBULAT, Müdür Yardımcısı Sayın Öğr. Gör. Faik OKAY ve Müdür Yardımcısı Sayın Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Kaymakamımız Sayın Celal Nuri KOFOĞLU’nu makamında ziyaret etti.