AZDAVAY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

VAKFIMIZDA ÇALIŞAN PERSONELLERİMİZ

 

Sedat BAHÇACIOĞLU
Vakıf Müdürü 

Cemil KARA 

Vakıf Büro Görevlisi
 Gürbüz AKPINAR
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


Nilüfer ARSLAN
Yard. Hiz. Görevlisi                          
                                                        Azdavay İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı   Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti çekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek üzere 3294 sayılı yasa ile 1986 yılında kurulmuştur.
  Bu yasayı uygulamak amacıyla 5263 Sayı ve 01.12.2004 Tarihli Yasayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Anayasamın 2.maddesinde ifadesini bulan "Sosyal Devlet" ilkesinin en belirgin oluşumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç ve düşkünlere ilişkin devletin tüm sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.
  İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 3294 sayılı kanun ile 1986 yılında kurulmuş olup 1987 yılında üç personel ile faaliyete geçmiş olup şu anda Hükümet Konağı ek binası giriş katında faaliyetine üç personel ile devam etmektedir.
  Fonun vizyonu; eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bîr şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmak ve bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.
   Fonun 3294 Sayılı kuruluş yasasında yer alan amacı: 

1. Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, 

2. Sosyal adaleti pekiştîrici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak ve 

3. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 
   Vakfımıza kayıtlı 983 vatandaşımız bulunmakta olup bunları 500 civarında fakir kişi devamlı yararlanmaktadır.

 

 

                                                                                 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA- NAKDİ YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
2
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4.Araştırma izİn belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
EŞİ VEFAT EDENLERE KADINLARA DÜZENLİ YARDIM
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4.Araştırma izİn belgesi
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
5
YAKACAK
YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
6
EĞİTİM YARDIMLARI
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
7
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI
 (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Naki)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
8
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)
(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
9
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)
 (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
10
AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2  Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)   
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge
(ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
12
PROJE DESTEKLERİ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
13
2022 YAŞLILIK AYLIĞI
2022 ENGELL, AYLIĞI
2022 ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
1- Fayda sahibinin başvuru formu
2- Özür raporu
3- Nüfus cüzdanın önlü arkalı fortokopisi
4- İptal istemi ise feragat belgesi
5- Araştırma izin belgesi
6- Varsa Arazinin Ziraat odalasindan değerlemesi
7- BAĞ-KUR kaydı varsa SGK'dan gelir durumu tesbit belgesi
8- kısıtlı ise haksahibi vasilik belgesi
9- Anne baba  boşanmış ise velayet kararı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
14
MUHTAÇ ASKER AİLESİNE YARDIM
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
15
MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
16
ÖKSÜZ YETİM ÇOCUK YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır.
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLK MÜRACAAT YERİ                                                                               İKİNCİ MÜRACAAT YERİ                                  
İsim                : Sedat BAHÇACIOĞLU                                                        İsim       : Abdullah Huzeyfe ÇAKMAK
Ünvan            : SYDV Vakıf Müdürü                                                            Ünvan    : Kaymakam  
Adres             :Azdavay Kaymakamlığı                                                         Adres      : Azdavay Kaymakamlığı
Tel                  : 0 366-717-17-80                                                                    Tel         : 0 366-717-17-80
Faks               : 0 366-717-17-80                                                                     Faks       : 0 366-717-19-19       
 
3294 SAYILI KANUNA GÖRE YARDIM TALEBİYLE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN 


BAŞVURU YERİ:
Azdavay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Hükümet Konağı Ek Blok Giriş kat NO:1 Azdavay/Kastamonu Tel. No:(0366)717 17 80   Faks No: (0366) 717 1780