AZDAVAY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

VAKFIMIZDA ÇALIŞAN PERSONELLERİMİZ

 

Sedat BAHÇACIOĞLU
Vakıf Müdürü 

Cemil KARA 

Vakıf Büro Görevlisi
 Gürbüz AKPINAR
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


Nilüfer ARSLAN
Yard. Hiz. Görevlisi                           Azdavay İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
  Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti çekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek üzere 3294 sayılı yasa ile 1986 yılında kurulmuştur.
  Bu yasayı uygulamak amacıyla 5263 Sayı ve 01.12.2004 Tarihli Yasayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Anayasamın 2.maddesinde ifadesini bulan "Sosyal Devlet" ilkesinin en belirgin oluşumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç ve düşkünlere ilişkin devletin tüm sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.
  İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 3294 sayılı kanun ile 1986 yılında kurulmuş olup 1987 yılında üç personel ile faaliyete geçmiş olup şu anda Hükümet Konağı ek binası giriş katında faaliyetine üç personel ile devam etmektedir.
  Fonun vizyonu; eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bîr şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmak ve bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.
   Fonun 3294 Sayılı kuruluş yasasında yer alan amacı: 

1. Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, 

2. Sosyal adaleti pekiştîrici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak ve 

3. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 
   Vakfımıza kayıtlı 983 vatandaşımız bulunmakta olup bunları 500 civarında fakir kişi devamlı yararlanmaktadır.

 

3294 SAYILI KANUNA GÖRE YARDIM TALEBİYLE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN BAŞVURU YERİ:
 Azdavay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Hükümet Konağı Ek Blok Giriş kat NO:1 Azdavay/Kastamonu Tel. No:(0366)717 17 80   Faks No: (0366) 717 1780