Bilgi Edinme Sayfası

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Azdavay Kaymakamlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıdaki iletişim adresine, faks ile yapılacak başvurular (0366)717 1919 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak kaymakamlik@azdavay.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.


Bilgi Edinme Başvurusu Formları

a) Gerçek Kişiler İçin

b) Tüzel Kişiler İçin

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim

Adres : Azdavay Kaymakamlığı Azdavay - KASTAMONU

Faks : (0366) 716 13 46

E-Posta : kaymakamlik@azdavay.gov.tr